Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Treść strony

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie dobry start drogą elektroniczną przez portal www.empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

 

Przyjmowanie wniosków droga tradycyjną (w formie papierowej) rozpocznie się 1 sierpnia.

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.

 

Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (czyli osoba, która sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o jego przysposobienie), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

O świadczenie może ubiegać się osoba ucząca się tzn. pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osoba usamodzielniana, o której mowa w ustawie.

 

Jednorazowe wsparcie przysługuje w wysokości 300 zł.

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata następuje nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach pomoc trafi do rodzin w terminie 2 miesięcy, od dnia złożenia wniosku.

 

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. W przeciwnym razie prawo do świadczenia dobry start przepadnie.

 

Więcej informacji:

 

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-07-09 11:50
  • zmodyfikował: administrator bip
    ostatnia modyfikacja: 2019-08-30 13:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 846
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-08-30 13:41:31