Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Treść strony

Zarządzenia 2024r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2024
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
z dnia 2 stycznia 2024 r. 

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

  

Na podstawie § 7 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie, art. 37 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , oraz art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019, poz. 1781) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Z dniem 2 stycznia 2024 r. wyznaczam  Pana Roberta Wiącek na Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie. 

§ 2. 

Zakres czynności dla Inspektora Ochrony Danych określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr. 3/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

Beata Wąsowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
    data wytworzenia: 2024-02-01
  • opublikował: administrator bip
    data publikacji: 2024-02-05 16:21
  • zmodyfikował: administrator bip
    ostatnia modyfikacja: 2024-02-05 16:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 162
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-05 16:24:31