Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Treść strony

Zarządzenie 3/21

        ZARZĄDZENIE NR 3/2021

Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Stanisławowie
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w I półroczu roku szkolnego 2021/2022

           Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8735 ) zarządzam, co następuje:

§1. 

 W I półroczu roku szkolnego 2021/2022 ustala się następujące zasady przyznawania stypendium szkolnego:
1) przy dochodzie do 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 725,00 zł  na okres listopad 2021 r.  – styczeń 2022 r.,
  2) przy dochodzie powyżej 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 700,00 na okres listopad 2021 r. - styczeń 2022 r.

§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się – inspektorowi ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów.  

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

 

                                                                                             Kierownik
                                                                                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                        w Stanisławowie
                                                                                                         Beata Wąsowska

 

 

Metryka

 • opublikował: administrator bip
  data publikacji: 2021-12-01 11:37
 • zmodyfikował: administrator bip
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-01 11:52

Zarządzenie 1/2021

ZARZĄDZENIE NR 1/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów, w II półroczu roku szkolnego 2020/2021

           Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8735) zarządzam, co następuje:


           § 1.

 W II półroczu roku szkolnego 2020/2021 ustala się następujące zasady przyznawania stypendium szkolnego:

    1) przy dochodzie do 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 425,00 zł  na okres maj – czerwiec 2021 r.,

    2) przy dochodzie powyżej 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 370,00 zł na okres maj- czerwiec 2021 r.
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się – inspektorowi ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów.  
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska

 

Metryka

 • opublikował: administrator bip
  data publikacji: 2021-06-02 14:13
 • zmodyfikował: administrator bip
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 14:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2734
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-01 11:52:05