Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2023

ZARZĄDZENIE NR 1/2023
Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
z dnia 5 czerwca 2023 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w II półroczu roku szkolnego 2022/2023

           Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8735 ) zarządzam, co następuje:

                                                                          § 1.

 W II półroczu roku szkolnego 2022/2023 ustala się następujące zasady przyznawania stypendium szkolnego:
1) przy dochodzie do 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokość 704,00 zł  na okres kwiecień 2023 r.  – czerwiec 2023 r.,
2) przy dochodzie powyżej 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 603,00 na okres kwiecień 2023 r. - czerwiec 2023 r.

                                                                          § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się – inspektorowi ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów.  

                                                                        § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
  data wytworzenia: 2023-06-12
 • opublikował: administrator bip
  data publikacji: 2023-06-12 15:10
 • zmodyfikował: administrator bip
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-12 15:13

Zarządzenie Nr 2/23

                                               ZARZĄDZENIE NR 2/2023
                                                            Kierownika
                                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                 w Stanisławowie z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w I półroczu roku szkolnego 2023/2024

           Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8735 ) zarządzam, co następuje:

                                                                          § 1.

 W I półroczu roku szkolnego 2023/2024 ustala się następujące zasady przyznawania stypendium szkolnego:

1) przy dochodzie do 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokość 700,00 zł  na okres wrzesień 2023 r.  – grudzień 2023 r.,

2) przy dochodzie powyżej 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 680,00 na okres wrzesień 2023 r. - grudzień 2023 r.

                                                                          § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się – inspektorowi ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów.  

                                                                        § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Metryka

 • opublikował: administrator bip
  data publikacji: 2023-10-02 16:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 744
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-02 16:41:58