Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

                                                    ZARZĄDZENIE NR 3/20

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie

                                              z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

           Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8735 ) zarządzam, co następuje:

                                                                       § 1.

 W I półroczu roku szkolnego 2019/2020 ustala się następujące zasady przyznawania stypendium szkolnego:

    1) przy dochodzie do 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 670,50 zł  na okres wrzesień  – listopad 2019 r.,

    2) przy dochodzie powyżej 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 600,00 na okres wrzesień- listopad 2019 r.

                                                                          § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się – inspektorowi ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów.  

                                                                        § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

                                                                                             

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska

 

  • autor informacji: Beata Wąsowska
    data wytworzenia: 2019-12-02
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-03-09 14:59
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-09 14:58

                        ZARZĄDZENIE NR 2/2019

 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie 
z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w II półroczu roku szkolnego 2018/2019

           Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8735 ) zarządzam, co następuje:

                                                                          § 1.

 W II półroczu roku szkolnego 2018/2019 ustala się następujące zasady przyznawania stypendium szkolnego:

1) przy dochodzie do 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 543 zł  na okres kwiecień  – czerwiec 2019 r.,

2) przy dochodzie powyżej 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 520 na okres kwiecień- czerwiec  2019 r.

                                                                          § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się – inspektorowi ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów. 

                                                                        § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska

drukuj

ZARZĄDZENIE NR  1/2019

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STANISŁAWOWIE

z dnia 16.01.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 4/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (z późn. zm.) z dnia 23 czerwca 2014 r. sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie, wprowadza się następujące zmiany:

- w klasie II rzędu 45 Opieka nad dziećmi dodaje się symbol i hasło klasyfikacyjne III rzędu w brzmieniu:

Symbole klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna w komórce merytorycznej

Uwagi

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

 

 

457

 

Wspieranie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków w związku z rozpoczęciem roku szkolnego

B10

 

§ 2

1. Dokumentacja zgromadzona i wytworzona w GOPS Stanisławów przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia kwalifikowana jest na podstawie niniejszego zarządzenia.

2. Sprawy, z zakresu objętego zmianami, nie załatwione do dnia wejścia w życie zarządzenia rejestrowane są ponownie zgodnie z §1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska

drukuj

Adres

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów

NIP: 8221518780
REGON: 00518 45 65

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów

Nr. konta: 37 9226 0005 0035 0596 2000 0010

 

Kontakt

Dane kontaktowe

TELEFONY:

Kierownik: (25) 757-58-72
Dział Pomocy Społecznej: (25) 757-58-78
Dział Świadczeń Rodzinnych: (25) 757-58-79
Księgowość: (25) 757-58-74

fax  (25) 752-20-19
e-mail: gops@stanislawow.pl

Godziny

Godziny urzędowania

pn: 9:00 - 17:00
wt - pt: 8:00 - 16:00

 

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.