Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Treść strony

Stypendia szkolne 2021/2022

                                               ZARZĄDZENIE NR 2/2022
                                                         Kierownika
                                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                    w Stanisławowie
                                                 
z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w II półroczu roku
szkolnego 2021/2022

           Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8735 ) zarządzam, co następuje:

§1

 W II półroczu roku szkolnego 2021/2022 ustala się następujące zasady przyznawania stypendium szkolnego:

1) przy dochodzie do 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty
jednorazowego stypendium w wysokości 1095,00 zł  na okres luty 2022 r.  – czerwiec 2022 r.,
2) przy dochodzie powyżej 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 960,00 na okres luty 2022 r. - czerwiec 2022 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się – inspektorowi ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów.  

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska

Metryka

 • opublikował: administrator bip
  data publikacji: 2022-05-13 14:41
 • zmodyfikował: administrator bip
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-13 14:43

Zarządzenie Nr 3/22

                                               ZARZĄDZENIE NR 3/2022

                                                           Kierownika
 
                               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                   
w Stanisławowie
                                                 z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w I półroczu roku
szkolnego 2022/2023

           Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8735 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W I półroczu roku szkolnego 2022/2023 ustala się następujące zasady przyznawania stypendium szkolnego:

1) przy dochodzie do 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 704,00 zł  na okres wrzesień 2022 r.  – listopad 2022 r.,
2) przy dochodzie powyżej 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty  jednorazowego stypendium w wysokości 600,00 na okres wrzesień 2022 r. - listopad 2022 r.

                                                                              § 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się – inspektorowi ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów.  

                                                                             § 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

 

                                                                                                  Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska        

                                                                                             

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Kaim
  data wytworzenia: 2022-12-19
 • opublikował: administrator bip
  data publikacji: 2022-12-23 09:46
 • zmodyfikował: administrator bip
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-23 09:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2691
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-23 09:58:25