Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.
  2. W przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail iod@gops.stanislawow.pl
  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu zawartych umów, realizacji zapisów określonych w ustawach oraz statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Okres przechowywania danych osobowych określają przepisy kancelaryjno – archiwalne,
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.
  7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową załatwienia sprawy.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2154
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-16 09:31:57